Fallacy คืออะไร?


    ฟันละซี่ เอ๊ย Fallacy นี้ ความหมายไม่ได้ยากเย็นอะไร และเราก็อาจจะเจ๊อะเจอกันอยู่ทุกวี่วันโดยไม่รู้ตัว  ง่ายๆเลยมันคือ "การให้เหตุผลแบบผิดๆ"    แต่อย่าไปสับสนกับการให้เหตุผลแบบผิดๆที่มาจากความผิดพลาดของข้อมูลความจริง